Logo Hlasové centrum o.p.s.

Základní informace

Hlasové centrum, o.p.s. je vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlasové centrum o.p.s. založila lékařka foniatrického oddělení zdravotnického zařízení Medical Healthcom spol. s r.o. (Hlasové a sluchové centrum Praha) - MUDr. Jitka Vydrová. Ředitelkou obecně prospěšné společnosti je Ing. Hana Vošahlíková.

 • prim. MUDr. Jitka Vydrová

  prim. MUDr. Jitka Vydrová

 • Ing. Hana Vošahlíková

  Ing. Hana Vošahlíková

Hlasové centrum, o.p.s. je národní lídr v oblasti vzdělávání hlasových profesionálů. Jeho klieti jako první dostávají informace o aktuálních trendech a nových metodách v oblasti péče o hlas, sluch a řeč.

Klienty Hlasového centra, o.p.s. jsou následující skupiny hlasových profesionálů (řazení dle doporučení Unie evropských foniatrů podle výše nároků na hlas):

1. Zpěváci

2. Herci, profesionální moderátoři, učitelé

3. Soudci, lékaři, politici, manažeři, duchovní

4. Prodavači, prodejci, vedoucí pracovníci, úředníci.

Hlasové centrum, o.p.s. nabízí:

 • spolehlivé, odborné a kvalitní vzdělávání v oblasti edukace a reedukace hlasu,
 • erudovaný lektorský tým,
 • hlasové poradenství,
 • odborné poradenství pro klienty s narušenou komunikační schopností,
 • kompletní lektorské a technické zajištění odborných vzdělávacích akcí (akreditovaných vzdělávacích programů) podle individuální zakázky klienta

Hlavním cílem Hlasového centra, o.p.s. je rozvoj spolupráce subjektů, které se zabývají oblastí lidského hlasu a sluchu v České republice a v zahraničí. Jedná se o vysokoškolské studenty a akademické pracovníky pedagogických oborů, o lékaře a střední zdravotnický personál různých zdravotnických zařízení a o pracovníky rehabilitačních a výzkumných pracovišť. Aktivity obecně prospěšné společnosti jsou zaměřeny na přenos teoretických poznatků a praktických zkušeností v pedagogických povoláních zaměřených na osoby s rozličnými hlasovými či sluchovými schopnostmi a s různými vzdělávacími potřebami.

Hlasové centrum o.p.s. spolupracuje s českým i zahraničními odborníky, kteří se specializují na zdravotní, logopedickou, psychologickou a sociální péči o sluchově postižené děti a dospělé. Úzce spolupracuje se Střediskem rané péče, které zajišťuje soc. péči o sluchově postižené děti a jejich rodiče.

Specifickou oblastí činností Hlasového centra o.p.s. je komplexní péče o hlasové profesionály včetně speciálních vzdělávacích programů v oblasti hlasové a mluvní výchovy. Koncepci hlasové a mluvní výchovy odborně zastřešuje Mgr. Alexandra Vebrová. Jedním z cílů společnosti je vyhledávání a péče o talenty v oblasti zpěvu a hlasu. Hlasové centrum o.p.s. se soustřeďuje i na podporu vzdělávání hlasových pedagogů. Pořádá interaktivní kurzy pro učitele zpěvu. Snahou Hlasového centra o.p.s. je zprostředkovávat a organizovat kontakt se zahraničními vzdělávacími akcemi v oblasti zpěvního i mluvního hlasu, jak pro zpěváky a herce, tak i pro jejich pedagogy v České republice. Výtěžek ze vzdělávacích akcí je použit na ocenění výjimečných hlasových výkonů pro mladé umělce, zpěváky a herce a jiné.

Hlasové centrum o.p.s. je jedním z garantů první ceny v kategorii JUNIOR ženy Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Zároveň uděluje finanční cenu pro absolutního vítěze pěvecké soutěže Pražský pěvec.

 

 • Ing. Pavlína Horáková

  Ing. Pavlína Horáková
  Project Director - Voice New York

Manažerka projektu pěvecké masterclass v Praze. Masterclass jsou zaměřeny na pěvecky pokročilé zpěváky. Účastníci se učí nejen díky svým vlastním zkušenostem, ale také pozorováním svých kolegů.

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016
hana.vosahlikova@gmail.com

Spolupracujeme

Logo Hlasové a sluchové centrum Praha Logo Medico s.r.o.