Logo Hlasové centrum o.p.s.

Naši lektoři

prim. MUDr. Jitka Vydrová

Vzdělání

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha
 • Atestace z otorhinolaryngologie I. a II. stupně

Zaměstnání

 • Hlasové a sluchové centrum Praha/Medical Healthcom spol. s. r.o. (primářka specializovaného pracoviště Hlasové centrum Praha)
 • Poliklinika ambulantních specialistů Medico s.r.o.
 • Vedoucí lékařka ORL a ředitelka
 • Divadelní fakulta AMU (přednášející předmět Fyziologie a hygiena hlasu)
 • Pražská konzervatoř (přednášející předmět Fyziologie a hygiena hlasu)
 • Iniciátorka proklamace Dnu hlasu v České republice (16. duben) ve spolupráci s RNDr. J. Švecem

Autorka publikací

 • Učebnice: Fyziologie a hygiena hlasu (Práh 2008, ISBN 978-80-7252-256-9)
 • Kniha: Rady ke zpívání (Práh 2009, ISBN 978-80-7252-252-1)

 

Doc. Mgr. Olga Češková

Vzdělání

 • Divadelní fakulta AMU, Praha

Zaměstnání

 • Divadelní fakulta AMU, kabinet hlasové a mluvní výchovy (docentka pro obor herecký zpěv)

Další profesní zkušenosti

 • Přednášky a výuka zpěvu v zahraničí
  • Figurentheaterfestival – Mnichov, Německo
  • Figurentheater-Kolleg – Bochum, Německo
 • Publikace
  • Pěvecká výchova - skripta pro posluchače Divadelní fakulty AMU

 

prim. MUDr. Olga Bendová

Vzdělání

 • Specializace v oboru otorinolaryngologie 1. stupně
 • Specializace v oboru otorinolaryngologie 2. stupně
 • Nástavbová atestace v oboru Foniatrie a audiologie
 • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře vydané MZ ČR v oboru Audiologie a foniatrie
 • Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře vydané MZ ČR v oboru Otorinolaryngologie

Zaměstnání

 • Medical Healthcom spol. s. r.o. (primářka specializovaného pracoviště Sluchové centrum Praha)

Další profesní zkušenosti

 • Foniatrická klinika VFN Praha a 1. LF UK v Praze (primářka)
 • Foniatrické oddělení a Centrum kochleárních implantací u dětí FN Motol (ORL lékař a foniatr)

Mgr. Alena Hesounová-Livorová

Vzdělání

 • Divadelní fakulta AMU, obor herectví

Zaměstnání

 • Akademie múzických umění Praha, odborný asistent v oboru jevištní mluva

Další profesní zkušenosti

 • Konzervatoř Jaroslava Ježka
 • Státní konzervatoř v Praze (hudebně-dramatické oddělení)
 • UK-FSV – katedra žurnalistiky
 • Lektorka odborných seminářů v oblasti verbální komunikace
 • Spolupráce s divadly (poradenství, semináře a práce s herci) – např. Horácké divadlo Jihlava, Jihočeské divadlo České Budějovice, Městské divadlo Mladá Boleslav

 

Mgr. Mirjam Javůrková

Vzdělání

 • Hudební fakulty AMU, obor zpěv

Zaměstnání

 • Divadelní fakulta AMU, pedagog zpěvu

RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.

Vzdělání

 • Ph.D. v oboru lékařských věd. University of Groningen, Groningen VoiceResearchLab (Dept. BiomedicalEngineering), FacultyofMedicalSciences, Groningen, Nizozemsko. Zaměření na fyziologii lidského hlasu, školitel Prof.Dr.H.K.Schutte.
 • Ph.D. (Dr.) v oboru biofyzika. Univerzita Palackého, Pr.F., Olomouc. Zaměření na produkci lidského hlasu, školitel Prof. RNDr. Ing. J. Pospíšil, DrSc., konzultant: Doc. RNDr. J.Pešák, CSc.
 • RNDr. (Mgr.) v oboru fyzikální elektronika a optika se zaměřením na jemnou mechaniku a optiku. Univerzita Palackého, Pr.F., Olomouc.

Zaměstnání

 • Odborný asistent. Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vědecký pracovník. Medical Healthcom, s.r.o., Hlasové centrum, o.p.s.

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016
hana.vosahlikova@gmail.com

Spolupracujeme

Logo Hlasové a sluchové centrum Praha Logo Medico s.r.o.