Logo Hlasové centrum o.p.s.

Druh obecně prospěšných služeb

Obecně prospěšné služby a podmínky jejich poskytování

Druh obecně prospěšných služeb

 • rehabilitace a reedukace poruch mluvního hlasu
 • rehabilitace a reedukace poruch zpěvního hlasu
 • podpora vzdělávání hlasových terapeutů a hlasových pedagogů
 • podpora vzdělávání učitelů  základních, středních a vysokých uměleckých škol
 • pořádání interaktivních vzdělávacích kurzů
 • organizace a vedení Školy hlasové a mluvní výchovy
 • spolupráce na rehabilitaci osob s poruchami hlasu, sluchu a řeči
 • organizování a pořádání výměnných stáží pro pedagogy a studenty
 • vydávání metodických příruček a studijních textů pro výuku v oblasti hlasu, řeči a sluchu
 • vydávání metodických příruček a studijních textů pro rehabilitaci osob s poruchou hlasu, sluchu a řeči
 • vyhledávání a podpora talentů v oblasti hudby a zpěvu
 • poskytování konzultační činnosti pro hlasové pedagogy a studenty
 • poskytování poradenství pro osoby s poruchami hlasu, sluchu a řeči a pro osoby, které o ně pečují
 • výzkumná činnost v oblasti hlasu, sluchu a řeči

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby vždy za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Společnost při výběru uchazeče nebo uchazečů o poskytnutí obecně prospěšných služeb vychází ze svých finančních možností a dbá na to, aby byly služby poskytovány kvalitně a byly přístupné co nejširšímu počtu uchazečů.

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016
hana.vosahlikova@gmail.com

Spolupracujeme

Logo Hlasové a sluchové centrum Praha Logo Medico s.r.o.