Logo Hlasové centrum o.p.s.

Projekt OPVK CZ.1.07/1.3.00/48.0033

"OBSAH, METODY A FORMY POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH"

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu: Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0033

Zahájení realizace: 1. 7. 2014

Ukončení realizace: 30. 6. 2015

Realizátor projektu: Západočeská univerzita v Plzni

ZU.jpg

Partneři projektu:

Hlasové centrum, o.p.s.

Step by Step Česká republika, občanské sdružení

Step_by_step.jpg

O projektu

Tým Hlasového centra

Kurz HLAS A ŘEČ JAKO SOUČÁST PROFESE:

Anotace kurzu

Akreditace kurzu

Kurz 17. - 18. 10. 2014

Kurz 13. - 14. 2. 2015

PŘEHLED TUZEMSKÝCH STÁŽÍ:

4. - 6. února 2015 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Praze 5, Výmolova ul. 169; Pozvánka a Program

18. - 20. února 2015 Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Plzni, Mohylová ul. 90; Pozvánka a Program

25. - 27. března 2015 Základní a mateřská škola pro zrakově postižené v Plzni, Lazaretní 25; Pozvánka a Program

PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ:

Anotace odborných stáží

Dokumentace z odborné stáže v Lisabonu

Dokumentace z odborné stáže v Seville

Dokumentace z odborné stáže v Cordobě


Projekt mobility programu Leonardo da vinci CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/134057

REHABILITACE ŘEČI A HLASU A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

U DĚTÍ S PORUCHOU HLASU"

 

Hlavním cílem projektu byla výměna dobré praxe a zkušeností v oblasti péče o osoby s poruchami sluchu, hlasu a řeči v rámci vytvořené sítě spolupracujících institucí a šíření výsledků projektu relevantním organizacím v České republice.

Mezi specifické cíle projektu patřilo zajištění komplexního souboru informací o diagnostice a terapii sluchových vad u dětí s kombinovaným postižením; o nových metodách klinického pozorování, které přispějí k odhalení deficitu sluchového hendikepu dítěte; o diagnostice a léčbě různých typů onemocnění a poruch hlasu; o metodách péče o osoby po cévních mozkových příhodách vedoucích ke ztrátě či poruše hlasu a řeči; o službách pro rodiny dětí s postižením sluchu a s kombinovaným postižením a o nových metodách v oblasti techniky mluveného projevu a péče o hlas.

Realizace projektu proběhla v období říjen 2010 až prosinec 2011 pro celkem 34 účastníků do 5 evropských zemí (Irsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Francie). Cílovou skupinu účastníků tvořili lékaři, lektoři a odborný zdravotnický personál z Hlasového centra o.p.s., pracovníci provázející rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným hendikepem ze Společnosti pro ranou péči, ambulantní specialisté, kliničtí logopedi a pracovníci sociálních a zdravotnických služeb.

Projekt reagoval přímo na rozvoj odborných dovedností pracovníků s ohledem na současný i budoucí trh práce, který je a bude stále více založený na komunikaci všech aktérů. Sluchové vady vedou k poruše komunikačních dovedností, které jsou jedním z nejzávažnějších postižení, protože vyřazují člověka ze sociálních kontaktů. Moderní pracovní příležitosti jsou převážně závislé na komunikačních schopnostech. Šance na pracovní uplatnění (adekvátní vzhledem k inteligenci a schopnostem) osob se sluchovým postižením klesá. Čím dříve se sluchová vada u dítěte odhalí a začne adekvátně léčit, zvyšuje se šance na minimalizování následků, které sluchové postižení způsobuje v dalším vývoji dítěte a v dospělosti při jeho pracovním uplatnění na trhu práce.

Odborné stáže v Irsku

Odborné stáže ve Španělsku

Odborné stáže v Portugalsku

Odborné stáže ve Francii

Odborné stáže ve Švédsku

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016
hana.vosahlikova@gmail.com

Spolupracujeme

Logo Hlasové a sluchové centrum Praha Logo Medico s.r.o.